รวม 5 สถาบันสอน “ภาษาอังกฤษ” ที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

ภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค AEC...

Demand Driven Education หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลิตคนมีคุณภาพ จาก EEC

Demand Driven Education หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลิตคนมีคุณภาพ จาก EEC - ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานจำนวนมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด...