รวม 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการควรรู้!!!

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็ก ล้วนต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งนั้น...